Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Skupina Unipetrol vykázala za rok 2008 čistý zisk ve výši 65 milionů Kč
Velikost textu:  A AA
Skupina Unipetrol vykázala za rok 2008 čistý zisk ve výši 65 milionů Kč

26-02-2009  

Finanční výsledky skupiny poznamenala ekonomická krize, která ovlivnila především čtvrtý kvartál loňského roku. Nízké marže spolu s negativními makroekonomickými faktory způsobily pokles čistého zisku na 65 milionů korun. Skupina nicméně dosáhla i ve ztížených podmínkách dobrých provozních výsledků. Tržby Unipetrolu se oproti předchozímu roku zvýšily o 11%, objem zpracované ropy vzrostl meziročně o 9%. Unipetrol se zaměří na další zvyšování efektivity a posilování pozice na trhu.

Výsledky roku 2008:

V Praze dne 26. února - Skupina Unipetrol dosáhla vloni čistého zisku ve výši 65 mil. Kč*.Do tohoto neauditovaného výsledku, který představuje snížení o 95 % ve srovnání s rokem 2007, se nepříznivě promítlo nestabilní makroekonomické prostředí a souběh negativních vnějších faktorů:

- historicky ojedinělý a proto neočekávaný vývoj cen ropy (která se vyšplhala až na téměř 150 USD za barel v červenci a poté strmě spadla pod 50 USD za barel na konci roku),

- nízké marže rafinérských i petrochemických produktů především ve čtvrtémčtvrtletí,

- nepříznivý vývoj směnných kurzů,

- v polovině roku zastavené a posléze snížené dodávky ropy ropovodem Družba,

- pokles poptávky po produktech Unipetrolu, který se projevil ve čtvrtémčtvrtletí,

- přecenění zásob ve čtvrtém čtvrtletí snížilo výsledek o 2,058 mld korun.

Hlavně vlivem výše uvedených důvodů klesl provozní zisk (EBIT) na 1,003 miliardy korun, což je o 79 % méně než v předchozím roce. Provozní zisk byl přitom nízký nejen v rafinérském segmentu, ale také v petrochemii. Relativně dobrý rok má za sebou maloobchod, kde se přes komplikovaný vývoj trhu podařilo zvýšit prodej motorových paliv na čerpacích stanicích Benziny.

Tržby Unipetrolu se zvýšily o 11 procent na 98,144 mld. Kč. Unipetrol zpracoval celkem 4 533 kt ropy, což bylo o devět procent víc než v předchozím roce.

Poznámky k výsledkům za 4. čtvrtletí

Nepříznivý makroekonomický vývoj se opět (stejně jako v předchozímčtvrtletí) negativně promítl, do výsledkůrafinérského segmentu a to přesto, že se prodej paliv a rafinérských produktůzvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 6 %. Do výsledku se však negativně promítly nízké marže a také přecenění zásob, které snížily zisk rafinérského segmentu o 704 milionů korun. Dalším nepříznivým faktorem bylo posílení dolaru vůči koruně.

Petrochemický segment zaznamenal ve srovnání s relativně dobrým 3. čtvrtletím značné zhoršení. Ukazatel EBIT se propadl do ztráty – 379 milionů Kč, k níž přispěla zejména snížená poptávka a následný kolaps marží u polyolefinů. Říjnová odstávka etylénové jednotky snížila výsledek segmentu o 229 milionů korun, negativní vliv přecenění zásob se projevil ve výši – 1 354 mil. Kč.

Maloobchodní prodej motorových paliv vykázal ve srovnání s předchozím čtvrtletím snížení provozního zisku (EBIT) o 35 procent na 89 milionů Kč, a to zejména v důsledku nižších marží a poklesu prodejů motorových paliv koncem roku. Velmi pozitivně se vyvíjel prodej v shopech a gastronomii. Zejména dokončení rebrandingu čerpacích stanic Benzina Plus tak přispělo k dynamickému navýšení prodeje občerstvení (dvojnásobný obrat ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozímu roku) a dalšího doplňového zboží (ve čtvrtém čtvrtletí meziroční nárůst o 10%).

Výhled pro příští období

„Čeká nás tvrdá práce a to bez ohledu na to, jak dlouho bude trvat ekonomická krize. Mým cílem je, aby Unipetrol úspěšně prošel touto etapou a v době konjunktury byl připraven růst. K zajištění dobré startovní pozice využijeme všechny možné nástroje, které pomohou snížit pracovní kapitál, omezit náklady a zároveň zvýšit výnosy,“ uvedl Krzysztof Urbanowicz, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Unipetrol.

Pod jeho vedením se Unipetrol se zaměří na zvyšování kapacity a objemůvýroby. Ziskovost zvýší přísným řízením hotovosti a snížením pracovního kapitálu. Skupina se soustředí na kontrolu provozních nákladů a omezí investiční výdaje. Připravované iniciativy zahrnují úpravu produktového portfolia, zvýšení efektivity výroby polyolefinů, konkurenceschopnější cenovou politikou. Unipetrol má předpoklady k posílení své pozice na středoevropském trhu. Zadlužení skupiny je na nízké úrovni a rovněž se nezvyšuje objem pohledávek po lhůtěsplatnosti.


UNIPETROL, a.s. je skupinou společností, které působí v petrochemickém průmyslu vČeské republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem z hlediska obratu a zaměstnává přes 4000 lidí.

Kontakt:

Blanka Růžičková
Tisková mluvčí
UNIPETROL, a. s.
Telefon: +420 225 001 407, +420 731 881 111
E-mail: blanka.ruzickova@unipetrol.cz

Příloha č. 1:

Konsolidované neauditované finanční výsledky (v mil. Kč)

  2007 2008 2007/2008
Výnosy 88 462 98 1​44 + 11%
EBITDA 8 298 4 481 - 46%
EBIT 4 812​ 1 003 - 79%
čistý zisk *) 1 210 65 - 95%

Ukazatel EBIT v rozdělení podle segmentů (v mil. Kč)

  2007 2008 2007/2008
EBIT, z toho 4 812 1 003 - 79%
Rafinérie 947​​ 13 - 99%
Petrochemie 3 348 359 - 89%
Maloobchod 524 455 - 13%

Konsolidované neauditované finanční výsledky (v mil. Kč)

  2. čtvrtletí 2008 3. čtvrtletí 2008 4. čtvrtletí 2008
Mezičtvrtletně
3Q/4Q
Výnosy 27 081 29 899 19 015 -36%
EBITDA 1 702 ​1 638 -351  
EBIT 838 772 - 1 261 1)  
Čistý zisk 302 557 - 1 200  

*) Čistý zisk připadající akcionářům

1) Celkový negativní makroekonomický efekt činí 1 263 milionů korun.

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL