Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Nabídka služeb/  Železniční dílny
Velikost textu:  A AA
Železniční dílny
Činnosti prováděné dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a prováděcí vyhlášky č. 100/1995 Sb.

  • příprava a provádění periodického a mimořádného přezkušování dle vyhl. č. 100/1995 Sb., a to provádění provozních revizí, vnitřních revizí a prohlídek a tlakových zkoušek vzduchojemů, tlakových nádob stabilních a cisternových vozů vybraných typů,
  • příprava a provádění periodického a mimořádného přezkušování dle RID, a to provádění přezkoušení dle kap. 6.8 cisternových vozů vybraných typů,
  • provádění periodického přezkoušení dle odstavce a) a b) ostatních typů a vyhrazených technických zařízení,
  • činnosti prováděné znalcem dle kap. 6.8 RID (externě), bezpečnostním poradcem a osobou odborně způsobilou dle vyhl. č. 101/1995 Sb. (dřívější označení revizní technik a inspektor UTZ/T)

Činnosti prováděné na základě interní objednávky a objednávky cizího subjektu (externí objednávky)

  • údržba a běžné až střední opravy železničních kolejových vozidel s výjimkou částí zasahujících do brzdového systému (pojezd vozu) a rozsáhlých rekonstrukcí vozidel (používané technologie: jednoduché nářadí, nástroje (vč. kalibrovaných), zařízení pro svařování, soustružení, lokální chemické a mechanické čištění),
  • provádění oprav a zajišťování vybraných náhradních dílů na tlakové a jiné části (např. dvojkolí, stavěče zdrží, armatury – boční, středové, pojišťovací ),
  • zajištění oprav u externích zhotovitelů (zadání, realizace, ukončení),
  • provádění a zajišťování speciálních činností: odstraňování následků nehod a mimořádných událostí (personální a materiálová podpora), činnost kolejového jeřábu EDK 80/3, VZV, UNC 060.
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL