Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Unipetrol podpoří rozvoj Ústeckého kraje částkou 1 140 000 korun
Velikost textu:  A AA
Unipetrol podpoří rozvoj Ústeckého kraje částkou 1 140 000 korun

03-05-2013  

I v letošním roce skupina Unipetrol podpoří rozvoj ústeckého regionu částkou přesahující 1 milion korun. Ve 12 městech a obcích kraje budou z daru financovány projekty z oblasti sociální, školství, životního prostředí či kultury. Město Litvínov využije 150 000 korun na Vybavení školních a předškolních zahrad herními prvky. V Mostě budou prostředky směřovány například na vybavení učebny Střediska volného času, nákup techniky městské policie nebo pořízení pečovatelských polohovacích a zvedacích lůžek s příslušenstvím pro Městskou správu sociálních služeb v Mostě. Za poslední čtyři roky Unipetrol na rozvoj regionu věnoval 6,5 milionů korun.

„Velmi nám záleží na tom, abychom byli v regionech, kde působíme, vnímáni jako dobří sousedé a to i navzdory skutečnosti, že ekonomická situace je pro náš průmysl i nadále obtížná,“ uvedl tiskový mluvčí Unipetrolu Mikuláš Duda.„Proto jsme i letos společně se zástupci měst a obcí Ústeckého kraje vytipovali vhodné projekty, které budou s pomocí Unipetrolu realizovány,“ dodává Mikuláš Duda.

Díky finančnímu daru skupiny Unipetrol bude kromě vybavení zahrad školních zařízení v Litvínově možné provést například malby interiéru brandovského kostela sv. Michaela, zajistit ozdravný pobyt pro žáky Základní školy v Hoře Svaté Kateřiny nebo zajistit činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Most.

Kompletní seznam projektů, které budou letos za pomoci společnosti Unipetrol realizovány, naleznete v následující tabulce:

Přehled darů Unipetro​lu pro obce a města Ústeckého kraje
Město/obec Finanční částka Projekty
Brandov 60 000,- · Provedení malby interiéru brandovského kostela sv. Michaela Archanděla
Český Jiřetín 60 000,- · Zřízení informačních tabulí a směrových ukazatelů v obci
Horní Jiřetín 60 000,- · Podpora akce Oslava 750 let od založení města Horní Jiřetín
Hora Svaté Kateřiny 60 000,- · Údržba a prořezávka stromořadí, alejí a vykácení suchých stromů v majetku města
Litvínov 150 000,- · Vybavení školních a předškolních zahrad herními prvky (zahrada MŠ ve Školské ul., zahrada MŠ v Gluckově ul., zahrada školní družiny ZŠ Janov)
Lom 60 000,- · Pořízení nové podlahové krytiny a PC sestavy v ZŠ Lom
Louka u Litvínova 60 000,- · Ozdravný pobyt pro žáky ZŠ v Hoře Svaté Kateřiny · Činnost klubů zajišťujících volnočasové aktivity dětí (Sportovní klub Národní házená a TJ Baník Louka) 
· Zajištění programu u příležitosti Mezinárodního dne dětí
Mariánské Radčice 60 000,- · Pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti
Meziboří 150 000,- · Podpora činnosti dětí a mládeže organizovaných ve sportovních oddílech 
· Pořádání kulturních a společenských akcí
Most 300 000,-​​ · Nákup a údržba techniky městské policie (dýchací přístroje, defibrilátory, lékárny, vysílačky) 
· Pečovatelská polohovací a zvedací lůžka s příslušenstvím pro Městskou správu sociálních služeb v Mostě 
· Vybavení učebny MINIZOO Střediska volného času 
· Podpora vlastní činnosti a podpora práce s mládeží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Most 
· Ložní prádlo a deky do pokojů klientů pro občanské sdružení K srdci klíč 
· Podpora provozu a příspěvek na léky HOSPICU v Mostě 
· Technické vybavení do pokojů klientů HOSPICU v Mostě
Nová Ves v Horách 60 000,- · Podpora akcí pořádaných obcí - Letní slavnosti, Indiánské léto na Mníšku, zájezd pro děti, setkání seniorů, Mikulášská nadílka, Vánoční trhy
Želenice 60 000,- · Podpora pořádání akcí - Dětského karnevalu, Dětského dne, Želenické neckiády a Želenického jarmarku

UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává téměř 4000 lidí.

Kontakt:
Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520
e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL