Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Unipetrol vykoupí akcie minoritních akcionářů Parama
Velikost textu:  A AA
Unipetrol vykoupí akcie minoritních akcionářů Parama

07-01-2009  

Mimořádná valná hromada společnosti Paramo schválila přechod akcií minoritních akcionářů pardubické rafinérie na společnost Unipetrol, která už nyní vlastní v Paramu 91, 76% podíl. Vlastnické právo k těmto akciím přejde dle obchodního zákoníku na Unipetrol uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku. O způsobu a termínu proplácení akcií bude Unipetrol informovat v dostatečném předstihu před záhájením tohoto plnění.

Pardubice 6. ledna 2009 - Akcionáři společnosti Paramo dnes rozhodli na mimořádné valné hromadě o přechodu všech ostatních akcií pardubické rafinérie na společnost Unipetrol. Společnost Unipetrol po splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy poskytne ostatním akcionářům společnosti Paramo, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti Paramo, peněžité protiplnění ve výši 977 Kč za jednu akcii společnosti Paramo. Cena byla stanovena na základě ocenění vypracovaného firmou American Appraisal s.r.o. a potvrzena ČNB.

Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů společnosti Paramo přechází dle obchodního zákoníku na společnost Unipetrol uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních akcií společnosti Paramo na společnost Unipetrol do obchodního rejstříku.

Mimořádná valná hromada dále zvolila členem dozorčí rady společnosti Paramo Rafala Tarku. Bylo tak potvrzeno rozhodnutí dozorčí rady rafinérie o jeho jmenování náhradním členem dozorčí rady ze dne 22. prosince 2008, kdy na funkci člena dozorčí rady rezignovala Aneta Pankowská.
Mimořádnou valnou hromadou byly také projednány, ale nebyly schváleny další body pořadu jednání. Konkrétně rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, odvolání všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů volených zaměstnanci. Dále volba všech členů dozorčí rady s výjimkoučlenů dozorčí rady volených zaměstnanci a rozhodnutí o výplatě mimořádné dividendy.


UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu vČeské republice. V roce 2005 se stal UNIPETROL součástí skupiny PKN ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina UNIPETROL se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu. Ve všech těchto oblastech patří skupina UNIPETROL k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina patří v České republice k nejvýznamnějším společnostem z hlediska obratu a zaměstnává zhruba 4500 lidí.

PARAMO, a.s., je zpracovatel ropy zaměřený na výrobu paliv, maziv a asfaltu.Členem skupiny Unipetrol je od roku 2000, v prvním pololetí roku 2008 v ní pracovalo 770 zaměstnanců. Unipetrol má zatím v Paramu vlastnický podíl ve výši 91,77%.

Kontakt:
Jana Iovlevová
Tisková mluvčí
PARAMO, a. s.
Mobil: 736 507 439
E-mail: iovlevova@paramo.cz​

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL