Jste zde: orlenunipetroldoprava.cz > CZ/  Média/  Tiskové zprávy/  Za tři čtvrtletí Unipetrol vykázal EBITDA LIFO ve výši 1,336 miliardy korun, navzdory složitému makroprostředí
Velikost textu:  A AA
Za tři čtvrtletí Unipetrol vykázal EBITDA LIFO ve výši 1,336 miliardy korun, navzdory složitému makroprostředí

23-10-2013  

 • ​​Ve třetím čtvrtletí dosáhl EBITDA LIFO 235 milionů korun
 • Velmi dobré prodeje v síti společnosti BENZINA
 • Uzavřena licenční smlouva pro novou polyetylénovou jednotku PE3
 • Byl podepsán kontrakt se společností Transpetrol pro rok 2014
 • Unipetrol RPA a Správa státních hmotných rezerv podepsaly smlouvu o zpracování ropy ve stavu ropné nouze

Ve třetím čtvrtletí letošního roku zaznamenala skupina Unipetrol provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) 235 milionů Kč (meziroční pokles o 80 %), k čemuž pozitivně přispěly petrochemický a maloobchodní segment. Obrat činil 24,859 mld. Kč (meziroční pokles o 12 %). Výsledky byly ovlivněny meziročně horším rafinérským makroprostředím, problémy v rámci petrochemické produkce vedoucími k nižším prodejům, nižšími rafinérskými maržemi a vyššími poplatky na podporu obnovitelných zdrojů (POZE). Přetrvávající velmi dobrá úroveň petrochemických marží a lepší prodeje v rámci maloobchodního segmentu zmírnily dopad negativních faktorů.

„Celkové makroekonomické prostředí je horší, než se všeobecně očekávalo, třetí čtvrtletí letošního bylo pravděpodobně již sedmým čtvrtletím nepřetržité recese české ekonomiky. Doufali jsme také v rychlejší implementaci zákonů na omezení šedé zóny a očekávali snížení zátěže v souvislosti s platbami na podporu obnovitelných zdrojů. K omezení plateb letos nedošlo. V neposlední řadě jsme v letošním roce měli také neočekávané výrobní problémy. Bude proto těžké dosáhnout naplnění našich finančních cílů pro rok 2013," řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski a dodal:  „Na druhou stranu vidíme pozitivní vývoj v rámci maloobchodního a petrochemického segmentu. Oba v posledních čtvrtletích vykazují dobrou ziskovost, což je příslibem pro naše budoucí výsledky."

V rafinérském segmentu dosáhl ve třetím čtvrtletí 2013 objem zpracované ropy 902 kt, což představuje meziročně pokles o 14 %, způsobený zejména plánovanou pravidelnou odstávkou kralupské rafinérie, která probíhá jednou za čtyři roky a letos začala v průběhu září. Objem zpracované ropy ovlivnily také dvě neplánované odstávky etylenové jednotky v Chemparku Záluží. Využití rafinérských kapacit zůstalo oproti předchozímu čtvrtletí na stejné úrovni 80 %. Rafinérský segment ve třetím čtvrtletí vykázal EBITDA LIFO -256 milionů korun, zejména s ohledem na horší rafinérské makroprostředí, nízké rafinérské marže a mizející rozdíl cen Brent a Ural. Za třetí čtvrtletí prodejní objemy rafinérských produktů meziročně klesly o 6 % na úroveň 836 kt, s ohledem na velké jednorázové prodeje v září loňského roku, významný nárůst nelegálních dovozů pohonných hmot v druhé polovině září a v říjnu (mírně kompenzované vyššími vývozy) a v důsledku plánované odstávky v kralupské rafinérii.

EBITDA LIFO petrochemického segmentu za třetí čtvrtletí letošního roku činí +361 milionů korun. Výsledek negativně ovlivnily neplánované odstávky výroby, které vyústily v meziroční pokles prodejů. Na druhé straně společnost zaznamenala velmi dobrou úroveň petrochemických marží, pozitivní vliv přecenění zásob a kladně se v meziročním srovnání projevilo i posilování EUR vzhledem k USD. Prodejní objemy petrochemických produktů za třetí čtvrtletí letošního roku meziročně klesly na úroveň 366 kt.  Důvodem byly červnové povodně, které negativně ovlivnily dodávky čpavku do společnosti Lovochemie a čpavku a etylénu do společnosti Spolana. Dalším faktorem byly dvě neplánované odstávky etylénové jednotky, první z poloviny července a druhá z poloviny září.

Maloobchodní segment ve třetím čtvrtletí roku 2013 vygeneroval provozní výsledek EBITDA LIFO +147 mil. Kč, zejména s ohledem na vyšší jednotkové marže a vyšší meziroční prodejní objemy, přestože se celý trh v České republice potýkal s poklesem. Za lepšími prodejními výsledky stojí zejména úspěšné kampaně na podporu prodeje. Výkonnost nepalivové části maloobchodního segmentu byla meziročně mírně vyšší. Od nové legislativy, která vstupuje v platnost od listopadu 2013, BENZINA očekává zlepšení prostředí na tuzemském trhu s palivy a další omezení nelegálních dovozů pohonných hmot.

Dne 4. září 2013 společnost Unipetrol RPA a Správa státních hmotných rezerv podepsaly smlouvu o zpracování ropy ve stavu ropné nouze. Tato strategická smlouva definuje podmínky, za kterých by v případě vyhlášení stavu ropné nouze byly zpracovány nouzové zásoby ropy v držení SSHR v rafinériích skupiny UNIPETROL. Zpracované ropné produkty by SSHR dále distribuovala složkám krizového řízení a veřejnosti.

Dnee 14. srpna 2013 uzavřely společnosti Česká rafinérská a společnost Transpetrol smlouvu o přepravě ropy, jenž stanovuje nové tarify pro přepravu surové ropy do České republiky po slovenské části ropovodu Družba na rok 2014. Pozitivní dopad na provozní zisk EBITDA skupiny Unipetrol za celý rok 2014 ve srovnání s rokem 2012 se odhaduje na přibližně 17 milionů korun.

Začátkem října společnost Unipetrol RPA podepsala se společností INEOS licenční smlouvu, v rámci které získává právo na užívání výrobního procesu a technologie pro novou polyetylénovou jednotku (PE3). Nákup licence je prvním dosaženým milníkem v rámci projektu a představuje oficiální zahájení jeho realizace.  Nyní je Unipetrol připraven podniknout další kroky a sestavit detailní harmonogram realizace projektu. Prvním úkolem bude vybrat generálního dodavatele, k čemuž by mělo dojít v prvním pololetí roku 2014.


UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 3700 lidí.

Kontakt:
Mikuláš Duda
Manažer tiskového oddělení, UNIPETROL, a.s.
telefon: +420 225 001 407, +420 736 502 520
e-mail: mikulas.duda@unipetrol.cz

 

Příloha č. 1

Konsolidované neauditované finanční výsledky (v miliónech Kč)

 

 

3Q12

2Q13

3Q13

r/r

 Výnosy

28 407

24 710

24 859

-12 %

 • ​EBITDA LIFO​

​​​1 170

663

235

-80 %

 • ​EBITDA

1 624

-1

737

-55 %

 • ​EBIT

911

-588

160

-82 %

 • ​Čistý zisk

645

-429

-130

n/a

  

Ukazatel EBITDA LIFO – rozdělení podle segmentů (v miliónech Kč)

 

 

3Q12

2Q13

3Q13

r/r

 EBITDA LIFO, z čehož

1 170

663

235

-80 %

 • ​​Rafinérie

718

-151

-256

n/a

 • ​Petrochemie

222

682

361

63 %

 • ​Maloobchod

210

145

147

-30 %

 • ​​Ostatní

19

-13

-18

n/a

« zpět

 
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL