velikost písmen:AAA
 
 

Čištění autocisteren

Technologie čištění:

čištění je rozděleno do několika fází, konkrétní způsob čištění závisí na čištěném produktu:

  • ​​Paření 
    Do vnitřku nádoby se přivádí středotlaká pára o tlaku 0,8–1,2 MPa a teplotě 190–230°C

  • ​​Výplach teplou (horkou) vodou: 
    Průplach se provádí vodou o teplotě 60 – 90°C a tlaku 1 – 1,5 MPa. Pomocí rotační trysky je horká voda rozstřikována v nádobě.

  • ​​Výplach studenou vodou 
    Výplach studenou vodou o tlaku 0,45 MPa a 1,6 MPa za účelem čištění některých produktů, nebo pro zchlazení nádoby po horkém čištění.

Podle potřeby je možné použití rozpouštědel, ruční čištění a konečné ruční dočištění.

Používané čistící látky
Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně a čistící proces sestavujeme na míru. Při naší práci používáme čistící látky od předních renomovaných výrobců, jako jsou NOVATO(CZ), AMSTUTZ(SUI), VECOM(NL), FINKE LUBES(DE), s nimiž spolupracujeme na optimální skladbě čistidel a jejich užití na dané produkty k maximální spokojenosti našich zákazníků.

Čištěné produkty
Seznam čištěného nebezpečného zboží dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) – třídy: 3, 4.1, 5.1, 8 a 9
Pryskyřice polyesterová.

Neakceptovatelné produkty
Látky třídy 4.2 (samozápalné látky), 4.3 (látky, které vyvíjejí ve styku s vodou hořlavé plyny), 5.2 (organické peroxidy), 6.1 (toxické látky), 6.2 (infekční látky) dle ADR 
Čištění autocisteren po asfaltu nebo pryskyřici není součástí běžné nabídky.

Cena 
Cena čištění se řídí platným ceníkem a závisí na délce čištění a počtu vyčištěných komor. Po každém čištění vydáváme atest o kvalitě čištění – ECD.

Kapacita 
Pařící stanice disponuje dvěma nově zrekonstruovanými stáními pro čištění autocisteren.

Doba čištění 
Doba procesu čištění závisí na počtu čištěných komor, přepravované látce a požadavku zákazníka. Průměrná dostačující doba čištění činí zhruba 30 minut.